Prihláška


Vyberte si aktivitu.

Pri prihlasovaní si vyberte aktivitu alebo podujatie, na ktoré chcete svoje dieťa, seba alebo rodinu prihlásiť. Niektoré podujatia a aktivity s rovnakým názvom sa konajú v rôznych termínoch, preto pri výbere dajte pozor aj na termín, o ktorý máte záujem. V zmysle obchodných podmienok je prihlásenie na strane organizátora aj účastníka záväzné po doručení prihlášky a uhradení zálohy z účastníckeho poplatku v deklarovaných čaových lehotách. Odporúčame dôkladne sa oboznámiť s popisom a podmienkami podujatia alebo aktivity o ktorú máte záujem.

Aktivita:

Termín:

Prosím zvoľte tábor

Cena Tábora:

Prosím zvoľte tábor


Informácie o dieťati.

V prípade prihlásenia dieťaťa na aktivity určené iba pre deti je potrebné každé dieťa prihlásiť zvlášť. Uvedené informácie sú potrebné pre vedenie agendy a úkony spojené s organizačným zabezpečením. Rodič odoslaním formulára súhlasí so spracovaním osobných údajov dieťaťa v súvislosti s nevyhnutnými úkonmi spojenými s organizáciou podujatia.

Vek dieťaťa

Informácie o zákonnom zástupcovi.

Vyplňte kontaktné informácie o zákonnom zástupcovi, s ktorým budeme komunikovať vo veci organizačných a formálnych záležitostí spojených s podujatím. Uvedené informácie budú použité výlučne s organizáciou podujatia a s informovaním zákonného zástupcu o plánovaných podujatiach. Zákonný zástupca odoslaním formulára súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle uvedeného.
Doplňujúce informácie.

Uveďte informácie ktoré považujete za dôležité, individuálne požiadavky, v prípade nejasností otázky na ktoré žiadate odpovede. Na otázky ohľadom informácií, ktoré nie sú uvedené v popise podujatia sa budeme snažiť odpovedať čo najskôr.

Priestor na otázky a individuálne požiadavky.
Súhlasím s obchodnými podmienkami, a prehlasujem, že všetky informácie sú uvedené pravdivo.


  
Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.