AKTÍVNY TÁBOR V STEAM FACTORY

Pre radosť z pohybu

Termíny:

01. – 05. júla 2019

08. – 12. júla 2019

12. – 16. augusta 2019

Čas konania tábora:

každý deň od 8.00 do 15.50 hod.

/príchod detí je možný od 7.30 hod. a dieťa je potrebné vyzdvihnúť do 16.30 hod./

Popis tábora:

Tábor bude realizovaný v priestoroch zábavno-športového centra Steam Factory v Obchodnom centre Optima v Košiciach.. Program tábora bude pestrý, zameraný na využitie množstva atrakcií Steam Factory, súčasťou programu budú aj pohybové aktivity, hry a zábava. Tábor je určený pre deti o 7 do 13 rokov. Tábor je realizovaný v spolupráci so Steam Factory Košice.

Program tábora:

V rámci tábora budú mať deti k dispozícii atrakcie Steam Factory (veľké interiérové ihrisko, lezecká stena, laser game, lanové centrum a ďalšie. V programe päťdňového turnusu bude možné nájsť rôzne hry, súťaže, tvorivé dielne, turnaj v spoločenských hrách, celodenný výlet do zaujímavej lokality, jeden poldňový výlet, tábor sa bude niesť vo vynikajúcej atmosfére. Tábor budú viesť školení vedúci.

Cena:  69,-€/dieťa

V cene je zahrnuté: 4 x varený obed, využívanie atrakcií v Steam Factory, program, výlety, dozor, materiál na aktivity, vstupné

V cene nie je zahrnuté: poistenie, desiata, olovrant, pitný režim nad rámec 0,2 l vody k obedu

Poznámka:

Tábor nebude fyzicky náročný, pohybové aktivity budú nastavené na rekreačnej a zábavnej úrovni.

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.