Prihláška na Detské Vianočné dielne 2021


Aktivita:

Termín:

Cena za podujatie:

19,- €Informácie o dieťati.

Ak prihlasujete viac detí, je potrebné prihlásiť každé dieťa samostatne

V prípade prihlásenia dieťaťa na aktivity určené iba pre deti je potrebné každé dieťa prihlásiť zvlášť. Uvedené informácie sú potrebné pre vedenie agendy a úkony spojené s organizačným zabezpečením. Rodič odoslaním formulára súhlasí so spracovaním osobných údajov dieťaťa v súvislosti s nevyhnutnými úkonmi spojenými s organizáciou podujatia.

Meno a priezvisko dieťaťa:

Vek dieťaťa *
(chronické choroby, alergie, obmedzenia a iné)


Informácie o zákonnom zástupcovi.

Vyplňte kontaktné informácie o zákonnom zástupcovi, s ktorým budeme komunikovať vo veci organizačných a formálnych záležitostí spojených s podujatím. Uvedené informácie budú použité výlučne s organizáciou podujatia a s informovaním zákonného zástupcu o plánovaných podujatiach. Zákonný zástupca odoslaním formulára súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle uvedeného.

Ak máte záujem o vystavenie faktúry za účelom uplatnenia rekreačného poukazu, uveďte údaje rodiča, na ktorého žiadate vystaviť faktúru

Kontaktné údaje:

Priestor pre poznámky a otázky.

Uveďte informácie ktoré považujete za dôležité, individuálne požiadavky, v prípade nejasností otázky na ktoré žiadate odpovede. Na otázky ohľadom informácií, ktoré nie sú uvedené v popise podujatia sa budeme snažiť odpovedať čo najskôr.

    

  • Odoslaním formulára zákonný zástupca záväzne prihlasuje svoje dieťa do vybraného letného prímestského tábora, alebo na iný vybraný produkt.
  • Odoslaním formulára zákonný zástupca súhlasí so spracovaním osobných údajov dieťaťa, informovaním zákonného zástupcu o podujatiach organizátora tábora, s vyhotovovaním audio, foto a videozáznamov z priebehu tábora, alebo iného vybraného produktu s vyobrazením dieťaťa a so zverejnením týchto výstupov v rámci propagácie a dokumentácie táborov alebo iných podujatí
  • Odoslaním formulára zákonný zástupca prehlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.
  • Odoslaním formulára zákonný zástupca súhlasí s realizáciou tábora, alebo iného vybraného produktu v zmysle uvedeného popisu s možnosťou zmeny programu na základe objektívnych okolností s dodržaním konceptu tábora, alebo iného vybraného produktu.
  • Odoslaním formulára zákonný zástupca záväzne súhlasí s úhradou za tábor, alebo iný vybraný produkt, v zmysle pokynov, ktoré budú obratom po odoslaní formulára doručené zákonnému zástupcovi na ním zadanú mailovú adresu. Ak Vám tieto pokyny neprídu (skontrolujte aj schránku SPAM), kontaktujte nás mailom na info@taborykosice.sk
  • Odoslanie formulára je pred uhradením tábora alebo iného produktu alebo podujatia posledným krokom, NEVYŽADUJEME UŽ ŽIADNU PRIHLÁŠKU V TLAČENEJ FORME, posledným krokom zo strany zákonného zástupcu je úhrada tábora alebo iného vybraného produktu. Najneskôr 7 dní pred konaním tábora alebo iného vybraného produktu pošleme mailom organizačné pokyny, orientačný program, informácie k nástupu a pod.


Odoslaním formulára zákonný zástupca prehlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.


  
Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.